Moj um v vrhunski formi.

VIDNO ZAZNAVANJE

Izboljšujte vidno-prostorske sposobnosti in zaznavanje.

LAŽJA STOPNJA
TEŽJA STOPNJA

Dostop do težjih nalog je mogoč le s prijavo.

0 %

0%

POZORNOST

Izboljšujte pozornost in sposobnost odmišljanja motečih šumov.

LAŽJA STOPNJA
TEŽJA STOPNJA

Dostop do težjih nalog je mogoč le s prijavo.

0 %

0%

SPOMIN IN UČENJE

Trenirajte kratkoročni in dolgoročni spomin ter mnemonične tehnike.

LAŽJA STOPNJA
TEŽJA STOPNJA

Dostop do težjih nalog je mogoč le s prijavo.

0 %

0%

REŠEVANJE PROBLEMOV

Izboljšujte sposobnost logičnega sklepanja.

LAŽJA STOPNJA
TEŽJA STOPNJA

Dostop do težjih nalog je mogoč le s prijavo.

0 %

0%

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava