TEST: Kako stari so vaši možgani?

Preverite, ali vaš življenjski slog prispeva k tveganju za upad miselnih sposobnosti. S pomočjo rezultata boste lahko ugotovili, na katerih področjih imate težave (npr. prehrana, navade, zdravje) in kako bi lahko bolje skrbeli za zdravje svojih možganov.

Označite trditve, ki držijo za vas.

Preverite

Prosimo, izberite vsaj eno trditev.

Rezultat

Od svoje kronološke starosti lahko odštejete 15 let. Ste odličen zgled zdravja z mladostnimi in produktivnimi možgani. Če se stvari v vašem življenju ne bodo drastično spremenile, imate majhno tveganje za upad miselnih sposobnosti.

Od svoje kronološke starosti lahko odštejete 10 let. Veliko naredite za svoje telesno in duševno zdravje. Spremeniti pa skušajte področja, na katera se nanašajo trditve, ki jih niste obkrožili.

Starost vaših možganov ustreza vaši kronološki starosti. To pomeni, da imate blago tveganje za upad miselnih sposobnosti. Znova pozorno preberite trditve, da boste razumeli, katere spremembe v prehrani, vadbi, miselni spodbudi in sprostitvi so potrebne, da bi izboljšali zdravje svojih možganov.

Svoji kronološki starosti dodajte 5 let. Čeprav ni večje razlike med vašo kronološko starostjo in starostjo vaših možganov, je dobro, da se zavedate nekoliko povečanega tveganja za upad miselnih sposobnosti. Če boste zmanjšali dejavnike tveganja, boste izboljšali zdravje.

Svoji kronološki starosti dodajte 10 let. Z zdravnikom se pogovorite o svojih zdravstvenih težavah. Povprašajte ga, kaj lahko storite za izboljšanje zdravja.

Povzeto po testu, ki ga je razvil dr. Vincent Fortanasce, profesor klinične nevrologije na Univerzi Južna Kalifornija. Test vključuje najpogostejše dejavnike tveganja, ki škodujejo možganom.