Adform

Dovoljujem, da KRKA, d. d., Novo mesto zbere in uporabi moje osebne podatke, navedene v prijavi na Umovadbo tudi za pošiljanje novic v zvezi z Umovadbo in/ ali Krkinih izdelkih in storitvah ter za izvedbo nagradnega žrebanja Umovadba.

Seznanjen/-a sem, da:

  • je upravljavec in obdelovalec KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka);
  • je pravna podlaga za obdelovanje moja osebna privolitev (spodaj);
  • lahko svojo privolitev za obdelovanje osebnih podatkov kadarkoli prekličem;
  • lahko prek dataprotection.officer@krka.biz stopim v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Krki;
  • se moji osebni podatki obdelujejo za prijavo v sistem Umovadbe, za občasno pošiljanje obvestil v zvezi z Umovadbo in s Krkinimi izdelki in storitvami (promocijske vsebine) ter za izvedbo nagradnega žrebanja, vkolikor se bom strinjal s pravili nagradnega žrebanja in bom opravil-a eno ali več vaj v sklopu Umovadbe na spletni strani bilobil.net v času med 1.10. in 30.11.2019;
  • bodo moje osebne podatke uporabljali le za ta namen posebej pooblaščeni zaposleni v Krki, družbi T-media, d. o. o., ki skrbi za Krkina spletna mesta, v družbi PHD, družba za medijske komunikacije, d.o.o. (za čas akcije Umovadba v oktobru in novembru 2019) ter v družbi The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp iz ZDA, s katerimi smo sklenili pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov;
  • da bo Krka v skladu z veljavno zakonodajo hranila moje osebne podatke do preklica privolitve;
  • imam pravico od Krke zahtevati (1) dostop do svojih osebnih podatkov in popravek netočnih podatkov; (2) izbris osebnih podatkov, ko prekličem svojo osebno privolitev; (3) da omeji obdelavo zaradi zakonitih razlogov; (4) da me obvesti glede popravka, izbrisa ali omejitve obdelave; (5) da prejmem vse osebne podatke, ki jih obdeluje, in jih posredujem drugemu obdelovalcu; (6) lahko ugovarjam obdelavi, tako da Krka preneha obdelovati moje osebne podatke;
  • imam pravico do pritožbe pri nadzornem organu, če menim, da obdelava krši veljavno zakonodajo;
  • se Krka zavezuje, da bo v skladu z veljavno zakonodajo moje osebne podatke obdelala tako, da bo zagotovila ustrezno varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo, z ustreznimi ukrepi.

 

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto