Informacija o obdelavi

Želimo vas seznaniti, da:

 • je upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka), ki za zgornje namene obdeluje le vaš e-naslov;
 • je pravna podlaga za obdelovanje e-naslova osebna privolitev, ki ste jo dali bodisi na spletni strani www.ezdravje.com bodisi www.daleron.com bodisi www.bilobil.net;
 • se vaši osebni podatki obdelujejo za prijavo in prejemanje e-mesečnika, če ste se nanj naročili na spletni strani www.ezdravje.com oziroma www.daleron.com;
 • se vaši osebni podatki obdelujejo za prijavo v sistem Umovadbe in/ ali za občasno pošiljanje obvestil o Krkinih izdelkih in storitvah (promocijske vsebine), če ste privolitev podali na spletni strani www.bilobil.net;  
 • lahko svojo privolitev za obdelovanje osebnih podatkov kadarkoli prekličete, tako da kliknete ikono »odjava«;
 • lahko prek dataprotection.officer@krka.biz stopite v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Krki;
 • bodo vaše osebne podatke uporabljali le za ta namen posebej pooblaščeni zaposleni v Krki ter družbi, ki skrbi za Krkina spletna mesta, in da jih ne bodo prenesli tretjemu, iznesli v tretjo državo ali mednarodno organizacijo;
 • da bo Krka v skladu z veljavno zakonodajo hranila osebne podatke do odjave od e-mesečnika oziroma do preklica privolitve za sistem Umovadba in/ ali odjave prejemanje promocijskih vsebin;
 • imate pravico od Krke zahtevati (1) dostop do svojih osebnih podatkov in popravek netočnih podatkov; (2) izbris osebnih podatkov, ko prekličete svojo osebno privolitev; (3) da Krka omeji obdelavo zaradi zakonitih razlogov; (4) da vas Krka obvesti glede popravka, izbrisa ali omejitve obdelave; (5) da prejmete vse osebne podatke, ki jih obdeluje Krka, in jih posredujete drugemu obdelovalcu;
 • imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu, če menite, da obdelava krši veljavno zakonodajo;
 • da se Krka zavezuje, da bo v skladu z veljavno zakonodajo vaše osebne podatke obdelala tako, da bo zagotovila ustrezno varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo, z ustreznimi ukrepi.