TEST: Mentalni trening pozornosti

Stroopov barvno-besedni test že vrsto let omogoča zanimiv vpogled v delovanje možganov in reakcijske čase, primeren pa je tudi za urjenje pozornosti in koncentracije.

Test sestavljajo besede za različne barve. Vsaka beseda ima dve dimenziji: ena je pomen, druga pa barva zapisa (črk). Ni pa nujno, da se barva, ki jo poimenuje beseda, in barva zapisa ujemata. Zato med reševanjem v možganih sočasno potekata dva procesa: branje besede in poimenovanje barve zapisa. Procesa nista enako hitra, branje je neprimerno hitrejše. Ko besedo vidimo, jo preberemo in vemo, kaj pomeni. Poimenovanje barve zapisa pa je umska dejavnost, ki jo redko opravljamo. Ko pridemo do točke odločanja, se moramo ustaviti in poimenovati barvo zapisa, šele potem lahko povemo pravilno rešitev.

Kaj s tem izboljšamo?

S tem zaviranjem (inhibicijo) izboljšamo delovanje možganov. Gre za selektivno pozornost, pri kateri smo usmerjeni na posamično dimenzijo dražljajev, s čimer izboljšujemo koncentracijo in pozornost. Test lahko rešujemo vsak dan in sproti beležimo, koliko časa porabimo in koliko napak naredimo. Po treh, štirih tednih se lepo vidi napredek – postajamo hitrejši, število napak pa se zmanjšuje.

 

Navodilo za reševanje

Test beleži reakcijski čas, ki ga potrebujemo za vsak pravilni odgovor.
Med reševanjem moramo prste položiti na tipke R, Z, M, O in V. Na zaslonu se prikažejo besede, zapisane v rdeči, zeleni, modri, oranžni ali vijolični barvi. Besedo preberemo in pritisnemo tipko, ki ustreza barvi, v kateri je zapisana. Primer: če je beseda ZELENA zapisana v rdeči barvi, pritisnemo tipko R.

Za reševanje potrebujemo od 3 do 5 minut. Test lahko rešujemo večkrat na teden in spremljamo svoje rezultate.

TEST

Reševanje Stroopovega testa je učinkovita mentalna telovadba za izboljšanje pozornosti, zato se v reševanju ponovno preizkusite in svoj novi rezultat primerjajte z današnjim.