Staranje

asist. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., spec. nevrologije, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana

Ali se danes staramo hitreje?

Zaradi podaljšanja življenjske dobe se bo v nekaj desetletjih izrazito povečalo število bolnikov z demenco, kar bo imelo pomembne posledice tudi za slovensko družbo. Pojavnost demence je namreč močno odvisna od starosti (zboli 5 % starejših od 65 let in 20 % starejših od 80 let).

V razvitih državah so se zdravstvene oblasti že pred časom začele spraševati, kako bo celotni zdravstveni sistem preživel, če se bodo uresničile napovedi o naraščanju števila bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo, ki je najpogostejša oblika demence.