Izboljšajte svojo pozornost in koncentracijo

Koncentracija je osnova miselne vitalnosti, opredelimo jo lahko tudi kot zbrano pozornost. Pomaga nam, da se usmerimo na neko aktivnost, torej se ne zmenimo za motnje in dražljaje, ki niso njen del. Pozornost in koncentracija imata zelo pomembno vlogo tudi pri spominu. Običajno si namreč zapomnimo to, na kar smo pozorni.

V današnjem digitalnem svetu smo neprestano obkroženimi s številnimi zunanjimi in notranjimi dejavniki (potreba po nenehnem preverjanju elektronske pošte, dosegljivost po telefonu v prostem času…), ki lahko vplivajo na našo koncentracijo. Vedno hitrejši življenjski ritem prinaša marsikatero prednost, vendar pa nas mobilni telefoni, elektronska pošta, novice, nešteto informacij iz minute v minuto pogosto silijo v večopravilnost (angl. multitasking), pri kateri pride dobra koncentracija še bolj do izraza. Tudi na delovnem mestu moramo pogosto opravljati več nalog hkrati. Vse to povzroča stres, ki lahko privede do upada koncentracije. Te težave po navadi prizadenejo aktivne ljudi, ki zaradi preobremenjenosti na delovnem mestu ali doma miselnega toka ne morejo usmeriti le k eni stvari. Težave se lahko pojavijo tudi ob dolgotrajnejših večjih miselnih naporih. Navadno so prehodnega značaja in ne pomenijo bolezenskega stanja.

Za urjenje pozornosti in koncentracije se že vrsto let uporablja Stroopov barvno-besedni test, ki omogoča zanimiv vpogled v delovanje možganov, tudi v koncentracijo in pozornost. Test lahko rešujete vsak dan in si sproti beležite, koliko časa porabite in koliko napak naredite. Po treh, štirih tednih boste opazili napredek, saj boste z rednim treningom postali hitrejši, število napak pa se bo zmanjšalo.

Stroopov barvno-besedni test lahko rešujete brezplačno tudi prek spleta, takrat, ko vam čas to dopušča.