Ginko biloba
  • Bilobil

  • Mój umysł w życiowej formie.

Informacje prawne

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest dostarczana przez:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa
Polska

Strona internetowa i poszczególne jej witryny mają na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat Krka, jej produktów i usług.

Warunki korzystania

Jeśli otworzysz lub przejrzysz dowolną stronę witryny Krka, akceptujesz wszystkie ograniczenia i warunki użytkowania podane poniżej. Nie korzystaj z tej strony, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki użytkowania. Zalecamy od czasu do czasu odwiedzać naszą stronę internetową i zapoznać się z obowiązującymi Warunkami korzystania i Polityką prywatności, ponieważ są one prawnie wiążące.

Krka zarządza, nadzoruje i aktualizuje stronę internetową Krka przez KRKA-POLSKA Sp. Z o o z siedziba w Warszawie.

Informacje i dane dostępne na stronach internetowych Krka mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do prawnie wiążących relacji lub ustanowienia takich powiązań, chyba że wyraźnie wskazano inaczej (np. udostępnienie oficjalnych ofert, materiałów promocyjnych, itp.).

Informacji o Krka, jej produktach, usługach prezentowanych na stronach internetowych Krka nie należy rozumieć jako formy doradztwa, konsultacji czy rekomendacji ani oferty produktów, usług. Informacje o produktach i/lub substancjach czynnych przedstawione na stronach internetowych Krka to ogólne informacje o asortymencie produktów Krka.

Zamieszczenie informacji o produkcie i/lub substancji czynnej na stronach internetowych Krka nie oznacza, że Krka rzeczywiście wprowadziła dany produkt i/lub substancję czynną na rynku lub do obrotu w kraju osoby odwiedzającej stronę internetową czy też w kraju, w którym odwiedzający stronę korzysta ze strony internetowej. Proszę skontaktować się z Krka, jej spółkami zależnymi w celu upewnienia się czy Krka faktycznie wprowadza na rynek i oferuje na sprzedaż w tym kraju produkt, którym jesteś zainteresowany.

Ograniczenie odpowiedzialności

Aby zapewnić dokładne informacje i aktualne dane na swoich stronach internetowych, Krka projektuje i będzie projektować swoje strony internetowe z należytą starannością. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Krka w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Krka nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej. Informacje zawarte w serwisie internetowym Krka zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów Grupy Krka nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte na stronach Krka mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione. Krka zastrzega sobie również prawo do zmiany w dowolnym momencie i w jakikolwiek sposób zawartości stron internetowych bez względu na przyczynę i bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownicy strony wykorzystują udostępnione dane wyłącznie na własne ryzyko. Krka i każda inna osoba prawna lub fizyczna, która współpracowała przy projektowaniu i/lub publikacji stron internetowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogą powstać lub są związane z dostępem, wykorzystaniem lub niemożnością wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych.

Informacje zawarte na stronach internetowych Krka nie mają na celu i nie stanowią porady lekarskiej ani instrukcji dotyczących leczenia jakiejkolwiek choroby produktami Krka. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu Krka należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Krka nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronach internetowych Krka informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.

Krka nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ewentualnej publikacji/zamieszczaniu treści na stronie internetowej Krka przez użytkowników strony. Pamiętaj, że takie informacje nie są poufne i nie podlegają ochronie praw autorskich. Krka zastrzega sobie prawo do swobodnego wykorzystywania takich informacji, rozpowszechniania ich i ujawniania innym stronom bez ograniczeń czasowych czy terytorialnych oraz do korzystania z nich bez podawania źródła. Krka może wykorzystywać takie treści według własnego uznania dla dowolnego wybranego celu. Krka nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. Krka może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

Linki do innych stron internetowych

Strony internetowe Krka zawierają również informacje od osób trzecich oraz linki do stron internetowych osób trzecich. Jeśli uznamy to za konieczne, możemy oznaczyć je w odpowiedni sposób. Krka nie jest zaznajomiona z treściami stron internetowych stron trzecich, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawarte tam informacje.

Możliwość połączenia ze stroną internetową osób trzecich nie będącą własnością Krka nie oznacza, że Krka rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własną odpowiedzialność.

Prawa własności intelektualnej

Treść stron internetowych Krka chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że Krka wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Informacje zawarte na niniejszych stronach internetowych nie mogą być kopiowane, wyświetlane, pobierane, modyfikowane, powielane lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniane w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Krka. Nazwy marek i znaki handlowe występujące na tych stronach są zarejestrowanymi znakami towarowymi Krka lub Krka ma prawo do ich używania.

Polityka prywatności na stronie internetowej Krka

Zgodność z obowiązującymi przepisami

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) Krka chroni ze szczególną starannością informacje uzyskane od użytkowników witryny i ich dane osobowe.

Przeczytaj więcej poniżej na temat przetwarzania, w tym zbierania, zapisywania, wykorzystywania i rozpowszechniania danych osobowych.

Jakie dane osobowe gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej?

Możesz korzystać z naszej strony internetowej bez podawania swoich danych osobowych.

Gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy je prześlesz, subskrybując nasz biuletyn, uzyskując dostęp do treści na naszej stronie.

Gromadzimy również Twoje dane osobowe, w przypadku przesłania formularza zgłoszenia działań niepożądanych i w podobnych sytuacjach, gdy zdecydujesz się na wysłanie nam swoich danych osobowych.

Przetwarzamy dane zebrane za pomocą plików cookie. Informacje takie mogą obejmować witryny odwiedzane na naszej stronie internetowej, witryny odwiedzane przez naszą stronę internetową oraz czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej. Natychmiast anonimizujemy trzy ostatnie cyfry adresu IP, co skutecznie zapobiega identyfikacji użytkownika na podstawie tych informacji. Możemy wykorzystać te informacje do identyfikacji, ale tego nie robimy.

W jakich celach przetwarzamy dane uzyskane za pośrednictwem naszej strony internetowej?

Dane, które wysyłasz do nas lub które zbieramy za pomocą plików cookie, mogą być przetwarzane w następujących celach: statystycznych, identyfikacji danych demograficznych i danych o zainteresowaniach użytkowników witryny, ale bez możliwości identyfikacji użytkownika; dane przetwarzamy również w celu diagnozowania problemów na naszych serwerach, administrowania naszą stroną internetową lub w innych celach, o które prosiłeś lub się zgodziłeś, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Tylko firma odpowiedzialna za stronę internetową Krka ma dostęp do Twoich danych osobowych. Krka zawarła z tą firmą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantujemy jej zgodność z wszelkimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Gdzie przechowujemy dane osobowe przesyłane za pośrednictwem naszej strony internetowej?

Twoje dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach, którymi sami zarządzamy. Nasi partnerzy biznesowi, którzy w niektórych przypadkach przechowują dla nas dane osobowe, zapewniają poziom ochrony równy co najmniej poziomowi, który zapewnia Krka. Państwa danych osobowych w żadnej formie nie przekazujemy podmiotom trzecim, z wyjątkiem firmy odpowiedzialnej za stronę internetową Krka lub jeśli jest to wymagane przez uprawnione organy.

Uprawnieni odbiorcy

Niektóre części tej strony internetowej mogą zawierać informacje, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą być dostępne tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi (np. dla lekarzy, farmaceutów). Dlatego musimy zbierać dane kontaktowe i niektóre inne dane osobowe tych osób, które chcą uzyskać dostęp do profesjonalnych informacji o produktach leczniczych. W tym przypadku dane osobowe są wykorzystywane jako gwarancja, że zawartość naszej strony internetowej jest dostępna zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi reklamy produktów leczniczych. Za dokładność i rzetelność tych danych odpowiedzialna jest wyłącznie osoba, której dane dotyczą. Dane kontaktowe służą do kontaktowania się w razie potrzeby z tymi osobami. Nie używamy danych osobowych, w tym danych kontaktowych, w jakimkolwiek innym celu, ani nie przekazujemy ich podmiotom trzecim.

Dzieci

Strona internetowa Krka jest zasadniczo przeznaczona dla osób dorosłych. Jeśli w jakimkolwiek momencie Krka przygotuje zawartość witryny internetowej skierowaną do dzieci z ofertą produktów lub usług skierowaną do nich, zrobi to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uzyska odpowiednią zgodę rodziców lub osób sprawujących władzę lub opiekę rodzicielską nad dzieckiem.

Pliki cookies - ciasteczka

Cookie to mały plik, który zapisuje się na Twoim urządzeniu podczas pierwszej wizyty na danej stronie internetowej. Strona internetowa wysyłająca go, rozpoznaje swoje cookie podczas ponownego odwiedzania tej witryny. Celem tej technologii jest praca nad usprawnieniem naszej strony internetowej i zwiększenie komfortu jej użytkowania. Pliki cookie nie są uważane za niebezpieczne i zawsze są ograniczone w czasie.

Pliki te służą do różnych celów: logowania do systemu, wyświetlania różnych treści na stronie (np. treści wideo), analizy statystycznej odwiedzin, obsługi wtyczek serwisów społecznościowych, wyświetlania reklam.

Dane gromadzone za pomocą plików cookie przetwarzamy wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu identyfikacji danych demograficznych i informacji o zainteresowaniach użytkowników naszej witryny (ale zawsze przy użyciu metod, które uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby). Używamy ich także w celu diagnozowania problemów na naszym serwerze, administrowania naszą witryną internetową i informowania o naszych produktach.

Wskaż, które pliki cookie mogą być włączone na Twoim urządzeniu.

Kliknij Akceptuj wszystkie pliki cookie, aby zaakceptować wszystkie pliki cookie. Kliknij Zapisz mój wybór, aby zapisać wybrane ustawienia.

 

Niezbędne pliki cookie          
Te pliki cookie są konieczne do działania naszej strony internetowej oraz umożliwiają poruszanie się po niej i korzystanie z jej funkcji.

Pliki cookie

Cel

Czas wygaśnięcia

Firma (dostawca)

 aspsession...

Identyfikator sesji (ID sesji)

Sesja

Krka

cookieu...

Twoje ustawienia plików cookie

1 rok

Krka

 

 

 

 

 

Pliki cookie analityczne
Te pliki cookie poprawiają komfort użytkowania i zapewniają dodatkowe funkcje, które w innym przypadku nie byłyby dostępne. Służą do rejestrowania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Na ich podstawie możemy edytować zawartość naszej strony internetowej i dostosowywać ją do potrzeb użytkowników.

Pliki cookie

Cel

Czas wygaśnięcia

Firma (dostawca)

_ga

Służą do rozpoznawania użytkowników.

 

2 lata

Google Analytics

_gat

Służą do kontrolowania ilości wizyt i zapytań.

1 minuta

Google Analytics

_gid

Służą do rozpoznawania użytkowników.

1 dzień

 

 

Pliki cookie reklamowe
Te pliki cookie służą dostosowaniu reklam do danego użytkownika.

Pliki cookie

Cel

Czas wygaśnięcia

Firma (dostawca)

_ym_uid

 

2 lata

Yandex Metrica

uid

 

 

 

_ym_d

 

1 rok

Yandex Metrica

 

 

 

 

 

Pliki cookie społecznościowe
Sieci społecznościowe wymagają plików cookie do prawidłowego działania wtyczek. Dzięki temu mamy możliwość udostępniania treści i łączenia się ze znajomymi w mediach społecznościowych.

Pliki cookie

Cel

Czas wygaśnięcia

Firma (dostawca)

_fa

Identyfikator Użytkownika

2 lata

Facebook 

_tid 

Identyfikator Użytkownika

2 lata

Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoje prawa

Instrukcje mające na celu pomóc Ci w egzekwowaniu swoich praw są publikowane w zakładce Prawa osób, których dane dotyczą. Możesz poprosić o dostęp do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy lub poprosić o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania.

Możesz również zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, klikając "Anuluj subskrypcję" u dołu wiadomości e-mail.

Zmiany Polityki prywatności, publikowane na stronie KRKA

Krka zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności opublikowanej na jej stronie internetowej. Zalecamy powrót na naszą stronę i regularne jej przeglądanie. W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian w naszej Polityce prywatności zawiadomienie o takiej zmianie zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo

Krka stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych.

Dane są przechowywane na serwerach Krka d.d. Novo mesto gdzie ochrona danych osobowych prowadzona jest zgodnie z zasadami i procedurami zintegrowanego systemu zarządzania. System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), który jest certyfikowany zgodnie z ISO 27001, jest integralną częścią zintegrowanego systemu zarządzania.

Mamy pełną świadomość znaczenia systemu bezpieczeństwa - domyślnie jest on zintegrowany ze wszystkimi naszymi systemami i procesami roboczymi obejmującymi systemy przechowywania danych osobowych. Nasza praca ze zbiorami danych osobowych obejmuje najnowsze rozwiązania technologiczne i metody, które zapewniają najwyższą możliwą ochronę przechowywania i przetwarzania danych osobowych (szyfrowanie, polityka dostępu do danych, rejestracja dostępu do danych, itp.). Nasza infrastruktura zapewnia ciągłą ochronę danych osobowych przed wszystkimi zagrożeniami, w tym wirusami i innymi rodzajami złośliwych kodów. Korzystamy z systemów i procedur wykrywania zagrożeń, które pomagają nam lepiej chronić nasze usługi i zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.

Kontakt

Jeśli napotkałeś na jakiekolwiek problemy lub masz pytania dotyczące strony internetowej skontaktuj się z nami pod adresem info.pl@krka.biz.

Stały rozwój Internetu wymaga sporadycznych zmian w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w razie potrzeby.

 

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2021

© Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto