Ginko biloba
  • Bilobil

  • Mój umysł w życiowej formie.

Bilobil intense 120 mg poprawia sprawność umysłową

Firma Krka przeprowadziła szereg badań klinicznych, w których stwierdzono, że stosowanie Bilobilu jest bezpieczne i skuteczne w leczeniu zaburzeń krążenia krwi w mózgu, jak również poprawia sprawność umysłową (poznawczą), w tym pamięć i koncentrację.

Pacjenci zażywali Bilobil intense 120 mg po dwie kapsułki dziennie rano i późnym popołudniem przez okres sześciu miesięcy. Ostateczne wyniki wykazały poprawę w zapamiętywaniu i rozpoznawaniu słów, mowie, orientacji, kopiowaniu rysunków i innych zadań oceniających pamięć i koncentrację. Nastąpiło również złagodzenie towarzyszących objawów takich jak zmęczenie, zaburzenia snu i bóle głowy.

Bilobil poprawia sprawność umysłową

Źródło: Stefanache F. Monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa Bilobilu u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim upośledzeniem funkcji poznawczych i zaburzeniami krążenia obwodowego. Szczegółowe informacje dostępne na życzenie, w siedzibie spółki KRKA-POLSKA sp. z o.o.

Sprawność umysłowa (poznawcza) została oceniona przy pomocy testu MMSE, który jest często stosowany w medycynie jako międzynarodowy test na ocenę zdolności umysłowych. Można w nim uzyskać maksymalnie 30 punktów, gdzie 25 punktów lub więcej potwierdza normę intelektualną, a wynik między 21 a 24 punktów wskazuje na niewielkie zaburzenia. Wynik między 10 a 20 punktów oznacza zaburzenia umiarkowane, a wynik poniżej 9 punktów wskazuje na zaburzenia o stopniu głębokim.

Pierwsze oznaki poprawy zdolności umysłowych, takie jak większa zdolność do koncentracji i zapamiętywania pojawiły się już po miesiącu od rozpoczęcia leczenia a po sześciu miesiącach wyniki okazały się jeszcze lepsze.