Ginko biloba
  • Twój umysł w życiowej formie.

Dlaczego Bilobil?

Miłorząb japoński

Bilobil jest naturalny i bezpieczny.

Bilobil zawiera leczniczy wyciąg liści z miłorzębu japońskiego. Mimo, że miłorząb jest naturalnym składnikiem, jest równie skuteczny co inne produkty syntetyczne na poprawę pamięci, koncentracji, czy innych funkcji poznawczych. Powodem, dla którego składnik ten uważa się za wyjątkowy jest jego złożone działanie - rozszerza on naczynia krwionośne i poprawia krążenie krwi w mózgu, mając jednocześnie działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu niszczy wolne rodniki. Chroni tym samym komórki mózgowe przed uszkodzeniem. Co więcej, Bilobil zwiększa ilość tlenu i glukozy dostarczanych do komórek mózgowych, podwyższając poziom ich energii. W związku z jego licznymi właściwościami leczniczymi, eksperci oceniają, że miłorząb jest znacznie lepszy od niektórych leków syntetycznych.

W porównaniu z lekami syntetycznymi, miłorząb japoński jest lekiem bezpiecznym, ponieważ bardzo rzadko wywołuje efekty uboczne.

Źródło:

Bilobil to lek wysokiej jakości.

Bilobil to lek wysokiej jakości, który zawiera leczniczy ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego, przygotowany zgodnie z zaleceniami zarówno europejskimi (Farmakopea Europejska, ESCOP – The European Scientific Cooperative On Phytotheraphy, pol: Europejskie Stowarzyszenie Naukowe Fitoterapii), jak i światowymi (WHO –World Health Organization, pol: Światowa Organizacja Zdrowia). Każda kapsułka zapewnia tę samą jakość i skuteczność działania.

Cecha Dowód
Jakość źródła (roślina) zachowana w produkcie końcowym. Liście miłorzębu są kontrolowane zgodnie ze standardami GACP. Ekstrakt z miłorzębu jest oczyszczany i produkowany pod nadzorem Fermakopei Europejskiej; zachowane są zalecenia Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).
Każda kapsułka zapewnia tę samą jakość i skuteczność działania dzięki zachowaniu w nich takich samych ilości substancji aktywnych. Zawarość substancji aktywnych jest zawsze taka sama, zgodnie z zaleceniami zarówno europejskimi (Farmakopei Europejska, ESCOP), jak i światowymi (Światowa Organizacja Zdrowia)
Jakość, skuteczność i bezpieczeństwo produktu zostały potwierdzone w procedurze uzyskiwania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej www.urpl.gov.pl. Produkt został zaklasyfikowany jako dostępny bez recepty.

Bibliografia, źródła

Bilobil ma unikalny, bardzo szeroki zakres działania.

  • Chroni naczynia krwionośne rozszerzając je oraz usprawnia krążenie krwi, zmniejszając jej lepkość.
  • Ma działanie antyoksydacyjne, chroni więc komórki nerwowe niszcząc wolne rodniki.
  • Poprawia dopływ tlenu i glukozy do komórek mózgowych, zwiększając energię komórek.

Dzięki swojemu unikalnemu działaniu Bilobil:

  • Wpływa korzystnie na poprawę przepływu krwi w mózgu, poprawiając sprawność umysłową, koncentrację oraz pamięć,
  • Zmniejsza szumy w uszach,
  • Redukuje zawroty głowy,
  • Wpływa korzystnie na poprawę krążenia obwodowego, łagodząc ból podczas chodzenia oraz uczucie zimnych stóp i dłoni.

Badania kliniczne udowodniły, że Bilobil ma korzystne działanie i jest bezpieczny.

Opublikowano ponad 2500 międzynarodowych artykułów naukowych i klinicznych na temat miłorzębu japońskiego i jego substancji leczniczych zawartych w Bilobilu i jego właściwości leczniczych. W badaniach tych ekstrakt z miłorzębu był używany w leczeniu lub zapobieganiu obniżenia zdolności umysłowych przejawiającymi się jako zaburzenia pamięci i koncentracji, słabe krążenie obwodowe krwi i zawroty głowy, a także dzwonienie w uszach.

Firma Krka wraz z pomocą ekspertów przeprowadziła serię testów, które potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Bilobilu. Wykazały one, że lek ten korzystnie wpływa na zdolności intelektualne takie jak pamięć czy koncentracja, a także jest pomocny w leczeniu zawrotów głowy, szumów usznych oraz zaburzeń krążenia obwodowego.

Bilobil został stworzony w oparciu o najnowsze badania, sugerujące wyższe dawki.

Bilobil firmy Krka został stworzony w oparciu o najnowsze badania (Światowej Organizacji Zdrowia oraz ESCOP), które zalecają zwiększone dawki ekstraktu z miłorzębu – 240 mg dziennie. Już 2 kapsułki Bilobilu 120 mg zapewnią Państwu wymaganą dawkę terapeutyczną.

Przyjmowanie leku dwa razy dziennie pozwala na:

  • łatwą kontrolę dawek,
  • lepsze efekty leczena