Moj um v vrhunski formi.

REŠEVANJE PROBLEMOV

TEŽJA STOPNJA

7

V vsaki celici/kvadratu v piramidi/trikotniku je številka, ki predstavlja vsoto spodnjih dveh številk. V spodnji piramidi vpišite manjkajoče številke.

314
72 83
42 34
12 14
6 13 9 3

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava