Moj um v vrhunski formi.

REŠEVANJE PROBLEMOV

LAŽJA STOPNJA

8

V vsaki celici/kvadratu v piramidi/trikotniku je številka, ki predstavlja vsoto spodnjih dveh številk. V spodnji piramidi vpišite manjkajoče številke.

65
30
13 8 7
1

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava