Moj um v vrhunski formi.

REŠEVANJE PROBLEMOV

LAŽJA STOPNJA

7

V spodnjem nizu je pet številk, ki so od leve proti desni napisane po nekem pravilu. Izmed ponujenih petih številk za odgovore izberite tisto, ki dopolnjuje spodnji niz.

3, 5, 8, 13, 21, ?

Možni odgovori:

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava