Moj um v vrhunski formi.

REŠEVANJE PROBLEMOV

LAŽJA STOPNJA

2

Katera črka ne sodi v nabor znakov?

O H S
B C V
M D P

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava