Moj um v vrhunski formi.

REŠEVANJE PROBLEMOV

LAŽJA STOPNJA

1

Katera črka ne sodi v niz?

a g k
J f u
z č t

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava