Moj um v vrhunski formi.

SPOMIN IN UČENJE

TEŽJA STOPNJA

4

S to vajo boste krepili besedni delovni spomin.

V vsaki spodnji tabeli si zapomnite, katera številka se nahaja ob vsaki besedi. Ko ste prepričani, da ste si zapomnili, obrnite stran in ob vsaki besedi napišite pripadajočo številko.

svoboda 2
prst 7
drevo 5
lepota 1
pošta 0
voda 4

svoboda
prst
drevo
lepota
pošta
voda

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava