Moj um v vrhunski formi.

SPOMIN IN UČENJE

LAŽJA STOPNJA

6

Pozorno si oglejte spodnjo sliko in si poskušajte čim natančneje zapomniti predmete ter kje se ti predmeti nahajajo.

V spodnji tabeli označite kvadrate, v katerih so se nahajali predmeti.

x
x x
x x
x

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava