Moj um v vrhunski formi.

SPOMIN IN UČENJE

LAŽJA STOPNJA

4

S to vajo boste krepili besedni delovni spomin. V vsaki spodnji tabeli si zapomnite, katera številka se nahaja ob vsaki besedi. Ko ste prepričani, da ste si zapomnili, obrnite stran in ob vsaki besedi napišite pripadajočo številko.

slovar 2
vrata 6
ponev 3
zajec 7

slovar
vrata
ponev
zajec

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava