Moj um v vrhunski formi.

POZORNOST

LAŽJA STOPNJA

7

Čim prej poiščite predmet, ki se NE nahaja v obeh spodnjih pravokotnikih.

x

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava