Moj um v vrhunski formi.

POZORNOST

LAŽJA STOPNJA

3

S to vajo boste vadili ostrino vidne zaznave in pozornost. Poiščite štiri manjkajoče dele na spodnji sliki.

x x
x x

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava