Moj um v vrhunski formi.

POZORNOST

LAŽJA STOPNJA

1

Pri teh vajah boste poleg ostrine vida krepili še pozornost, to je koncentracijo na tarčo in sposobnost odmišljanja šuma, to je tistih vidnih dražljajev, ki niso pomembni in nas lahko samo motijo. V vsaki naslednji nalogi poiščite po en predmet, ki je različen od vseh drugih.

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava