Moj um v vrhunski formi.

VIDNO ZAZNAVANJE

TEŽJA STOPNJA

5

Vaje za urjenje vidno-prostorskega zaznavanja

Ko skušamo najti pravilen odgovor za te naloge, predpostavljajmo, da so vse tri krogle identične in imajo idealno obliko. Izmed desnih štirih slik izberite tisto, ki se NE ujema s sliko iz levega dela, gledano iz alternativne, drugačne perspektive.

A B
C D

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava