Moj um v vrhunski formi.

VIDNO ZAZNAVANJE

LAŽJA STOPNJA

7

Vaje za urjenje zaznavanja perspektive

Pri teh vajah uporabite svoje vidno-prostorske sposobnosti in si predstavljajte sliko kocke iz drugačne perspektive. Dobro poglejte in ugotovite, kateri kocki izmed spodnjih treh pripada narisana mreža.

A B C

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava