Moj um v vrhunski formi.

VIDNO ZAZNAVANJE

LAŽJA STOPNJA

3

Vaje za urjenje vidno-prostorskega zaznavanja

Izmed desnih spodnjih slik izberite tisto, ki se ujema s sliko iz levega dela.

A B
C D

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava