Moj um v vrhunski formi.

VIDNO ZAZNAVANJE

LAŽJA STOPNJA

1

Vaje za umsko rotacijo

S to vajo boste krepili svoje vidno-prostorske sposobnosti, posebno še mentalno rotiranje tridimenzionalnih predmetov. Ugotovite, ali spodnja para slik predstavljata isti predmet ali ne.

Ali je na sliki isti predmet?
Da Ne

Naloge so povzete po knjigi UMOVADBA avtorja dr. Vojka Kavčiča.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava