Moj um v vrhunski formi.

Pomoč

Vaje v Umovadbi so razdeljene v štiri sklope, ki zajemajo štiri umska področja: vidno zaznavo, pozornost, spomin in učenje ter reševanje problemov (logično sklepanje). Povsod sta na voljo dve težavnostni stopnji: lažja stopnja in težja. Na lažji so naloge preprostejše, na težji pa zahtevnejše. Za prehod na težjo stopnjo morate pravilno rešiti vsaj polovico nalog iz vsakega sklopa na lažji stopnji. Naloge na težji stopnji še bolj krepijo miselne sposobnosti.

Kot prijavljeni uporabnik imate 5 življenj (5 ginkovih listov). Z vsakim napačnim odgovorom se število vaših ginkovih listov zmanjša (1 napačni odgovor pomeni 1 življenje oz. 1 ginkov list manj).

Če naloge rešujete več kot 1 uro, vsako uro znova dobite 1 ginkov list. Tako lahko v 5 urah reševanja znova dobite 5 ginkovih listov, če so bili vsi vaši odgovori pravilni.

Če ste prijavljeni uporabnik, se vaši pravilni odgovori beležijo, tako da lahko ob vsaki prijavi vidite seštevek svojih točk.

Z rednim ponavljanjem vadbe boste dosegli vse boljše rezultate – uspešno boste rešili več nalog in rešili jih boste hitreje.

Nazaj na UMOVADBO

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Nastavitve Pomoč Umovadba – odjava Umovadba – prijava