Ginko biloba
  • Bilobil

  • Twój umysł w życiowej formie.

Od zaburzeń koncentracji do demencji

Zaburzenia koncentracji

Zaburzenia koncentracji zazwyczaj dotyczą ludzi, którzy są całkowicie zdrowi i aktywni, ale którzy z powodu nadmiaru codziennych zajęć oraz nawału obowiązków w pracy i w domu nie mogą skupić swoich myśli. Prowadzi to do problemów z koncentracją i skupianiem uwagi. Trudności w koncentracji mogą wystąpić w okresie przemęczenia, jednak zwykle mijają szybko i nie powinny być klasyfikowane jako choroba.

Zaburzenia pamięci (spowodowane wiekiem)

Mówimy o zaburzeniach pamięci, które są częścią procesu starzenia się. Z biegiem czasu nasz mózg zmienia się, gdyż jego ukrwienie ulega zmniejszeniu, a tym samym zmniejsza się dopływ tlenu i substancji odżywczych do komórek mózgowych. Ponadto mózg jest narażony na szkodliwe działanie wolnych rodników, co może prowadzić do degradacji jego komórek. Konsekwencje tych zmian mogą się objawiać zaburzeniami pamięci i zapominaniem. Nie jest to poważny spadek funkcji pamięci, ponieważ nie wpływa on znacząco na nasze życie i nadal jesteśmy w stanie wykonywać codzienne obowiązki.

Łagodne zaburzenia poznawcze

Jest to pierwsza oznaka choroby. Człowiek uświadamia sobie, że ma coraz większe problemy z pamięcią i szuka pomocy wsród bliskich sobie osób. Stan nadal nie koliduje z codziennymi obowiązkami, choć najczęściej zwiastuje nadchodzące poważniejsze formy demencji.

Demencja

Otępienie jest stanem charakteryzującym się pogorszeniem co najmniej dwóch wyższych funkcji poznawczych, z których najważniejsza jest pamięć. Diagnoza problemów z pamięcią wynikających z demencji nie jest wystarczająca, musi, jej towarzyszyć jeszcze co najmniej jedna zaburzona funkcja mózgu np. orientacja przestrzena, mowa, osąd, rozumienie.