Ginko biloba
  • Twój umysł w życiowej formie.

Bilobil poprawia sprawność umysłową

Firma Krka przeprowadziła szereg badań klinicznych, w których stwierdzono, że stosowanie Bilobilu jest bezpieczne i skuteczne w leczeniu zaburzeń krążenia krwi w mózgu, jak również poprawia sprawność umysłową (poznawczą), w tym pamięć i koncentrację.

Pacjenci zażywali Bilobil intense (120 mg) po dwie kapsułki dziennie rano i późnym popołudniem przez okres sześciu miesięcy. Ostateczne wyniki wykazały poprawę w zapamiętywaniu i rozpoznawaniu słów, mowie, orientacji, kopiowaniu rysunków i innych zadań oceniających pamięć i koncentrację. Nastąpiło również złagodzenie towarzyszących objawów takich jak zmęczenie, zaburzenia snu i bóle głowy.

Bilobil poprawia sprawność umysłową

Źródło: Stefanache F. Monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa Bilobilu u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim upośledzeniem funkcji poznawczych i zaburzeniami krążenia obwodowego. Szczegółowe informacje dostępne na życzenie, w siedzibie spółki KRKA-POLSKA sp. z o.o.

Sprawność umysłowa (poznawcza) została oceniona przy pomocy testu MMSE, który jest często stosowany w medycynie jako międzynarodowy test na ocenę zdolności umysłowych. Można w nim uzyskać maksymalnie 30 punktów, gdzie 25 punktów lub więcej potwierdza normę intelektualną, a wynik między 21 a 24 punktów wskazuje na niewielkie zaburzenia. Wynik między 10 a 20 punktów oznacza zaburzenia umiarkowane, a wynik poniżej 9 punktów wskazuje na zaburzenia o stopniu głębokim.

Długotrwałe stosowanie umożliwia uzyskanie optymalnego efektu leczenia. Pierwsze oznaki poprawy zdolności umysłowych, takie jak większa zdolność do koncentracji i zapamiętywania pojawiły się już po miesiącu od rozpoczęcia leczenia. Po sześciu miesiącach wyniki okazały się jeszcze lepsze, dlatego zaleca się używanie Bilobilu przez dłuższy okres celem uzyskanie najlepszych efektów.

Badania potwierdziły, że zastosowanie Bilobilu jest bardzo bezpieczne, gdyż nie zaobserwowano żadnych poważnych efektów ubocznych.